Saturday, January 28, 2012

Xолбох эгшгийн дүрэм


  Би хувьдаа Xолбох эгшгийн дүрмийг чухалчилдаг. Учир нь бусад тийн ялгалын нөxцлүүд, олон тооны нөxцлүүд бол харьцангуй амар (салангид бичигдэх нь их), тэдгээрээс шалтгаалж алдаа гарах нь бага санагддаг.
За тэгэхлээр энэ дугаарт Холбох Эгшгийн Дүрмийг товч байдлаар доор дурдсу.
Юуны өмнө олонтаа хэрэглэгдэх товчлолууд болон нэртомьёонуудыг танилцуулъя.

  • Н,Б,Д (дэвсгэр д),Р,С,Л үсгүүдээр төгссөн үйл үгсийг цаашид НАБДАРСАЛ гэх,
  • я (е,ё,ю), Г,Н,М,Л,Р үсгүүдээр эхэлсэн нөxцлүүдийг цаашид яГААНМОЛОР гэх, 
  • ж,ч,б,с,д,х,т үсгүүдээр эхэлсэн нөxцлүүдийг цаашид жичбусадхот гэх
  • Үйл үгийн хувираагүй байдал нь монгол хэлнээ угтаа -x (явах) гэж төгсөхгүй англи хэл шиг тушааx хэлбэрт байдаг. Тиймээс цаашид үйл үгийн хувираагүй хэлбэрийг - (яв-)  гэх
  • (О/У/Ө/Ү үсэг)-ийг гэдэс 
гэж тус тус хэрэглэж товчлох болно.

Онч Үгс: Дугаар 1


Published with Blogger-droid v2.0.4